Jäsenkirjeet 1–4/4

07.04.2021

Jäsenkirje 2/2021 huhtikuu

www.meriuimarit.fi


Tiedustelut ja ilmoitukset: Riitta Lampela: email: riitta.k.lampela@kolumbus.fi

p. 0505500824 tai 0400 828440, mielellään tekstiviestillä

postiosoite: Meriuimarit ry. c/o Lampela  Vanamotie 9 00930 Helsinki


Kausi päättyy Vappuna

Talven uintikausi päättyy huhtikuun lopussa.

Pumppu on päällä kunnes jäät ovat lähteneet.

Pukukopin sähköavaimet suljetaan kesän ajaksi.

Syyskausi alkaa syyskuun alussa, silloin avaimet aktivoidaan uudelleen joten säilytä avain.


Jos haluat erota jäsenyydestä niin ilmoita siitä. Avaimen voi palauttaa kirjeessä joko uimakopin sisällä olevaan postilaatikkoon tai postittaa ylläolevaan osoitteeseen.

HUOM! Avaimesta ei makseta panttia.


Kauden 2021 - 2022 jäsenmaksulasku 25 € lähetetään elokuussa, eräpäivä 25.8.2021, laskussa on viitenumero, käytä sitä maksaessa.

Kausimaksun maksaneiden avaimet aktivoidaan toimimaan 1.9.2021 alkaen.


Lisää avaimista

Avainjärjestelmä joudutaan uudistamaan vanhentumisen takia.

Maahantuojan huomautus: Avainten siirto vanhasta uuteen järjestelmään massasiirtona onnistuu n. 95 % varmuudella, maahantuoja ei pysty takaamaan 1000 % varmuutta. Jos massatuonti ei onnistu, joudutaan nykyiset avaimet näyttämään ovilukijassa yksitellen. Silloin tiedotetaan miten asia käytännössä hoidetaan. Jäsenrekisterissä on yli 1270 jäsentä joten tilanteeseen joudutaan varautumaan.


Koronapandemiasta

Kevätkauden loppuun asti mennään nykyisillä rajoituksilla: pukuhuoneissa enintään kuusi (6) henkeä yhtäaikaa ja sisällä maskipakko.

Jos syksyllä on hallituksen tai viranomaisten asettamia rajoituksia tai suosituksia niin silloin todennäköisesti jatketaan samoin kuin keväällä. Pukuhuonetilatlasketaan yksityisiksi tiloiksi, sisätilojen käytännöistä päättää yhdistyksen hallitus.


Tiedottamisesta

Tietoja tilanteesta laitetaan nettiin www.meriuimarit.fi

Jäsenkirje 2/2021 löytyy Jäsenkirje-valikosta

Facebookiin www.facebook.com/meriuimarit

julkinen ryhmäsivu www.facebook.com/groups/meriuimarit/

Syksyllä voidan ottaa yhdistykseen uusia jäseniä.


Virkistävää kesää!

Meriuimarit ry. Hallitus

26.10.2020

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste: Meriuimarit ry. ly 2118706-2

Jäsenrekisteri ostettu Flo Apps Oy:ltä

Rekisteristä vastaa Riitta Lampela, Meriuimarit ry pj         os. Vanamotie 9  00930 Helsinki, email: riitta.k.lampela@kolumbus.fi  puh +358400828440

Tallennettu Riitta Lampelan tietokoneelle ja Flo Apps Oy:n tiedostoihin.

Sähköavaimet: Tiedot tallennettu Meriuimarit ry:n tietokoneelle, konetta ei käytetä muuhun toimintaan.

Avaimen käytöstä tulee tieto uimakopin tallettajaan, josta tiedot ladataan yhdistyksen koneelle.

Jäsenrekisterin tietojen keräämisen tarkoitus: Jäsenasioiden hoitaminen, tiedotus. laskutus ja kulunvalvonta

Jäsenrekisterissä olevat tiedot:

Etunimi, sukunimi, Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sähköavaimen numero, uusilta jäseniltä liittymispäivämäärä, tietoja v. 2019 jälkeen maksetuista jäsenmaksuista. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat vapaaehtoisia tietoja.

Jäsenmaksutiedot: Pankkitili Nordea Meriuimarit ry.  FI52 2339 1800 0102 70. Flo Appsin kautta lähetetyt jäsenmaksulaskut sisältävät viitenumeron, se ohjaa maksun kirjautumisen oikean henkilön tietoihin. Liittymismaksujen ja ilman viitenumeroa olevien jäsenmaksusuoritusten tiedot kerätään Nordean tiliotteista ja kirjataan rekisteriin yhdistyksen toimesta. Tilinkäyttöoikeus on Riitta Lampelalla, pj ja Toini Pullilla, vpj. Tiliä käytetään Nordea eID kortinlukijalla. Tietoja ei luovuteta muille kuin Flo Apps Oy:lle.

Tietojen suojaus: Flo Apps Oy:ltä saadaan tiedot heidän tavastaan käsitellä aineiston suojausta. Käytettävä tietokone on suojattu F-Secure ID PROTECTION-ohjelmalla.

Jäseniltä EI kerätä tietoja syntymäajoista ja sosiaaliturvatunnuksista.

Rekisterin tarkastusoikeus: Rekisteritietojen tarkistamisesta, virheellisten tietojen oikaisuista, tietojen poistamisesta ja rajoittamisesta pitää tehdä kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle.

Helsingissä 5.11.2020

Riitta Lampela, Meriuimarit ry. pj

18.08.2020

Jäsenkirje 2 /2020 elokuu

What do you want to do ?
New mail

Yhdistyksen tilanteesta

Sopimusneuvottelut kaupungin kanssa ovat edenneet hitaasti. Ongelmana ovat turvallisuusjärjestelyt ja vastuukysymykset. Vaatimuksena on laiturin ja mahdollisesti jonkin osan ranta-alueesta aitaaminen. Sillä varmistetaan, että alue / laituri on vain jäsenten käytettävissä, joille on turvallisuus- ja vastuuasiat selvitetty. Hankkeen saaminen kaupungin budjettiin olisi epävarmaa ja saattaisi kestää kauan. Yhdistyksen hallitus on ehdottanut voivansa kustantaa hanketta ja auttaa suunnittelussa. Ehdotukseen on tullut myönteistä palautetta. Samassa tilanteessa on neljä muuta talviuintiyhdistystä. Asiasta on otettu yhteyttä liikuntalautakuntaan.

Pukukopista

Pukukopin lukitusta ei voida avata ennen kuin asiassa on edistytty tarpeeksi. Pukukopin auettua käytöstä voidaan joutua tekemään järjestelyjä koronapandemian vuoksi, esimerkiksi rajoittamalla kerralla sisällä olevaa henkilömäärää.

Jäsenmaksuista

Keväällä on jonkin verran jäänyt jäsenmaksuja hoitamatta. Sähköpostin perillemenossa on ainakin osassa ollut ongelmia. Muistathan ilmoittaa sähköpostin osoitteen muuttumisesta! Joskus yhteislähetyksissä joitakin voi joutua roskapostiin. Pandemian vuoksi ei maksumuistutuksia ole lähetetty, ne lähetetään kun neuvottelutilanne selviää. Kevään uimakopin sulkemisen hyvittämisestä päätetään syyskokouksessa. Mahdollisesti lasketaan maksua ja / tai siirretään seuraava maksukausi alkamaan syksyllä 2021. Jos nyt haluat erota jäsenyydestä ilmoita siitä Riitta Lampelalle.

Syksyn toiminnasta

Syksyllä pidetään syyskokous, muuta virallista toimintaa ei näillä näkymin toistaiseksi järjestetä.

Sääntömääräinen syyskokous 2.11.2020

Syyskokous pidetään maanantaina 2.11.2020 klo 19. Jäsenille lähetetään kutsu sääntöjen määräämässä ajassa, viimeistään 7 päivää ennen. Muun kuin sääntömääräisen asian esittäminen kokouksessa edellyttää kirjallisen esityksen tekemistä hallitukselle. Syyskokouksessa käsitellään hallituksen valinta ja vuoden 2021 talous- ja toimintasuunnitelmat. Yhdistyksen säännöt löytyvät Kokoukset-valikosta.

Tiedotus

Tiedotus hoidetaan nettisivulla, myös käytetään yhdistyksen facebook-sivua. Henkilökohtaiset yhteydenotot pääasiassa pj Riitta Lampelalle sähköpostilla tai tekstiviestillä  riitta.k.lampela@kolumbus.fi  p 0400-828440

Kaupungilla ei varsinaisesti ole mitään talviuintia vastaan. Yhdistyksen hallitus tekee kaiken mahdollisen, jotta toimintamme saataisiin pian jatkumaan

Hyvää syksyä ja virkistäviä uinteja!

Hallitus

22.01.2020

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja

1.

Meriuimarit ry.

Kotipaikka: Helsinki Kivalontie 2 00930 Helsinki

Yhdistysrekisterinumero: 157527  ly 2118706-2

Palvelu: Talviuinti

2.

Turvallisuusasioista vastaavat:

Lampela Riitta, p +358400828440 email: riitta.k.lampela@kolumbus.fi

Pulli Toini, p +358414664914

Walkama Kaija, p +358442355584

Vastuuhenkilöiden tehtävät

Yleinen turvallisuuden valvonta, suunnittelu ja ohjeistus, Alkusammutus- ja ensiapuvälineistä vastaaminen, onnettomuuksista ja läheltä piti-tilanteista raportoiminen ja seuranta, ohjeet onnettomuustilanteissa.

3.

Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset

Liukkauden aiheuttamat kaatumiset, seuraus: haavat, ruhjeet, murtumat, putoaminen avantoon, riskit pieniä.

4.

Ehkäisevät toimenpiteet

Liukkauden torjunta: sepeli, rakeinen suolajae, liukkaudenestoneste, kumimatot laiturin puuosalla, ohjeet pumpun sammuttamisesta uimaan mennessä. Avannon ympäröiminen lippusiimalla ja varoituspylväillä. Hyvä valaistus myös pimeän aikaan. Pelastutien puhtaanapito. Varoitusliukkaudesta uimakopissa, erityisvaroitus laiturin puuosien liukkaudesta, varoitukset kaikkien uusien jäsenten henkilökohtaisessa turvallisuusohjeistuksessa.

5.

Ohjeet vaaratilanteissa

Ensiapukaappien varustus tapaturmien varalta, molemmissa pukukopeissa: laastarit, sidostarvikkeet, desinfektioneste. Hälytystiedot ja paikan osoite sekä ilmoitustauluilla että ulkona. Pelastusrengas laiturialueella. Ensiapuohjeet ja elvytysohjeet pukkukopeissa. Pukukopeissa jauhesammutin, sammutuspeitto ja palohälytin. Kaikissa vaaratilanteissa yhteys 112 puhelimitse.

6.

Perehdyttäminen ja koulutus

Hallituksen jäsenet perehdytetään turvallisuusasioihin. Pj Riitta Lampelalla ensiapukoulutus. Pääasiallinen tehtävä tilanteen arviointi ja hälytyksen tekeminen.

7.

Tilat

Sisätilat: Erilliset pukuhuoneet miehille ja naisille. Erilliset wc:t, käynti ulkokautta. Pukuhuoneissa lattialämmitys, yksinkertaiset ikkunat, sähkölukitus, johon liitetty kulunvalvonta. Naisten pukuhuoneesta pääsy lukittuun varastotilaan, jäsenillä ei ole pääsyä varastotilaan. WC lukittu, pääsy jäsenillä, ei ulkopuolisilla. Pääsy pukuhuoneisiin ja wc.tiloihin ei ole esteetön, rappuset. Pukuhuoneissa valaistus, ilmoitustaulut, jauhesammutinja kyltti siitä, sammutuspeite, palovaroitin katossa, ensiapukaappi tarvikkeineen, ensiapuohjeet, hälytysohjeet, turvallisuusohjeet, yhdistyksen hallituksen jäsenten yhteystiedot. Tiedot tapahtumista ja jäsenposteista, ilmoitustauluilla tarpeellisia ajankohtaisia varoituksia. Pukuhuoneissa ei ole vsipisteitä eikä viemäröintiä. WC-tiloissa on lämmitys ja kylmä/kuumavesi ja viemäröinti.

Ulkoalue: Pukukopin rappusissa ja laiturin puuosassa talviaikana kiinnitettyinä kumimatot estämässäliukkautta. Pukukopilta laiturille liukkautta torjutaan hiekoituksella, suolalla ja suolajakeilla. Ulkoalueella kolme ns katulamppua ja kolme ulko-ovien päällä olevaa ulkovaloa. Ulkoalueen liukkauden estoa varten sepeliä ja suolaa vastaavia tuotteita. Katualueelta pukukopille menevän tieosuuden reunassa kaide. Laiturin uimaportaissa on lämmityslevyt, jotka pitävät uimaportaat sulana. Portaiden kaiteessa on köysi. ASvanto pidetään auki pintavirrankehittimellä, teksittä myöhemmin pumppu, myös varoitustauluissa ja ohjeissa lukee pumppu. Laiturin sähkökaapissa on avannon auki pitävän pumpun pysäytysnappi, joka sammuttaa pumpun viideksi (5) minuutiksi, sen jälkeen pumppu lähtee käyntiin itsestään. Sähkökaapin sivussa on ohje pysäytysnapin käytöstä. Ohjewtta on tehostettu laittamalla ohje myös sisälle pukukoppiin ja uudet jäsenet ohjeistetaan asiasta ns kädestä pitäen. Laiturilla on pelastusrengas ja heittoliina. Merren jäätyessä avanto rajataan puomeilla ja lippusiimalla turvallisen etäisyyden päästä. Valaistuksen vuoksi esteet näkyvät myös pimeällä. Eläinten tuominen alueelle on kielletty kyltein. Pelastustien kunnossapito, lumenpoisto ja hiekoitus. Ulkoalueen ilmoitustaululla yhteystiedot paikan vuokraajasta ja tiedot käytöstä vain yhdistyksen jäsenille.

Uusien jäsenten ottaminen: UUdet jäsenet otetaan yhdistykseen vasta henkilökohtaisen ohjauksen jälkeen. Silloin käydään läpi kylmäaltistuksessa huomioon otettavat asiat, tarvittavat välineet ja turvallisuusasiat. Tarvittaessa opastetaan ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Alle 18-vuotiaita ei oteta jäseniksi.

Tilojen tarkastus ja huolto: kts erillinen Talviuinnin vastuunjakotaulukkok vuokralaisen ja vuokranantajan tehtävistä. Liitetään turvallisuusasiakirjaan.

Poistumistie: ei erillisiä hätäuloskäyntejä. Sammutusvälineet: jauhesammutin, sammutuspeitto

8.

Olosuhderajoitukset: ahtojäätilanteessa uimaportaat suljetaan köydellä ja sisälle laitetaan varoitus. Varoitetaan ukonilmalla uimisesta.

9.

Asiakasmäärä, asiakkaiden rajoitukset: asiakasmäärää ei ole rajoitettu. Kerrotaan suositukset talviuinnin välttämisestä: hoitamattomat sydänvaivat, hoitamaton korkea verenpaine, kylmäurtikaria, vaikea-asteinen valkkosormisuus, korkea kuume. Alaikäraja 18 vuotta yläikärajaa ei ole. Päihteiden käyttöä pitäisi välttää. Suositellaan yksin uimisen välttämistä. Vesijuoksuvyön käyttämisestä huomautetaan että vyö ei ole pelastusväline. Avaimen käyttö: avaimet aktivoitu molempiin pukuhuoneisiin. Riskit avaimen unohtamisesta selvitetty uusien jäsenten ohjeistuksessa. Suositellaan yksin uimaan lähdettäessä jättämään ovi auki, jos paikalla ei ole muita. Selvitetään myös mistä päin naapurustoa voi lähteä hakemaan apua ja kunka nopeasti se kannattaa tehdä, lähin julkinen rakennus on 200 metrin päässä oleva Kehitysvammayhdistys 57 ry:n toimipiste, jossa on ympärivuorokautinen päivystys.

10.

Sivullisten turvallisuus: avannon ympäröinti lippusiimalla ja pääsy rannasta jäälle avannon lähelle estetty.

11.

Vaaratilanteiden kirjaus: ei käytäntöä. Ilmoitukst Tukesille

12.

Ilmoitusvelvollisuus onnettomuuksista: turvallisuudesta vastaavat henkilöt tekevät ilmpoitukset.

13.

Tiedotus hallituksen jäsenille: Tiedotetaan asiakirjasta ja toimitetaan heille kopio asiakirjasta.

14.

Tiedotus osallistujille: uusille jäsenille tiedotetaan henkilökohtaisen ohjauksen tilanteessa. Jäsenistölle tiedotetaan jäsenkirjeellä. Ilmoitustaululle laitetaan asiakirja ja asiakirjasta tehdään tiivistelmä ilmoitustauluille. Asiakirjasta tiedotetaan myös yhdistyksen nettisivulla, jonne laitetaan asiakirja, tiivistelmä ja tieto asiakirjasta ilmoitustaululla. Mahdollisista ilmenevistä puutteistä ja vaaroista ilmoitetaan uimakopilla ja sosiaalisessa mediassa facebook-sivulla ja facebook-ryhmässä, tarvittaessa voidaan myös ilmoittaa nopeasti sähköisesti jäsenre4kisterin ilmoitusosion kautta ja yhteistekstiviestillä.

Jäsenkirjeet 1–4/4